Herinrichting Veenwater 2008 - 2009

 Alle (gebiedsvreemde) populieren zijn verwijderd. De omgewaaide stobbes zijn gebruikt als nestelgelegenheid op het terrein
 
 Enkele plassen zijn gebaggerd.
 
 Een gedeelte van de bagger is op het aangrenzende land in een baggerdepôt gestort
 
 De overige bagger is gebruikt om ondiepe gedeelten nog ondieper te maken tot nat rietland
 
 De verwijderde bomen zijn in het terrein verwerkt tot een "natuurlijk pad"
 
 Officiële (en feestelijke) opening door burgemeester M. Burgman en gedeputeerde B. Krol
 

Terug

Overzicht van de natuurgebieden