Snoek

In 2016 heeft Stichting De Bovenlanden dit terrein overgenomen van het inmiddels opgeheven recreatieschap.
De aankoop hebben we kunnen doen met de giften van onze donateurs.
Vervolgens is de inrichting aangepast aan de natuurdoelen van de Stichting. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer De Kuiper Noordeloos BV, die ook de herinrichting van de Wilnisse Bovenlanden heeft verzorgd.

De bestaande poel is uitgediept en vergroot. Verder is er een nieuwe poel aangelegd met een verbinding naar het omliggende water waardoor een paaiplaats is ontstaan voor de vissen.
Het terrein is opgenomen in de 'Bethlehem' wandelroute. Hiertoe is een brug aangelegd die de zuidkant van het terrein met de dijk verbindt.

Het terrein is erg aantrekkelijk voor vogels: er staan vele bessenstruiken, zoals lijsterbes, meidoorn, sleedoorn, vlierbes en vuilboom.

Bekijk de foto-impressie van de inrichtingswerkzaamheden.

Terug