Natuurterreinen, in eigendom of in beheer:

Het beheer van de terreinen wordt uitgevoerd door vrijwilligers, in overleg en samenwerking met Lanschapsbeheerploegen Utrecht.

 

      

Vissers bij het terrein aan de Bovendijk

Terug