Moerasstrook Molenland

Langs het Molenland in Mijdrecht bevindt zich al geruime tijd een brede moerasstrook, die echter sterk verruigd was. In 1994 werd daarom door LandschapErfgoed Utrecht een beheers- en inrichting voorstel opgesteld. Dit voorstel vormde de basis voor een aantal aanpassingen aan dit terrein waardoor de waarde ervan voor flora, fauna en mens zal toenemen.

De doelstellingen voor het gebied zijn als volgt:

De eigendom situatie is nu zo dat 1/3 deel in handen is van een particulier, 1/3 deel is eigendom van de stichting de Bovenlanden, en 1/3 deel is in erfpacht gegeven aan de stichting.

De aanpassingen hielden in dat een deel van de houtwal is verwijderd, er poelen zijn gegraven en dat een deel van de bovenlaag werd afgegraven. De watergangen werden uitgebaggerd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode van 1995 tot 1998. Het beheer sinds die tijd bestaat uit het tweemaal per jaar maaien en afvoeren van de begroeiing. De elzen zullen regelmatig gesnoeid moeten worden.

De planten in het gebied worden door het IVN geïnventariseerd.

Terug