De inventarisaties worden uitgevoerd volgens twee verschillende methoden:

­de FLORON methode, hierbij wordt alleen genoteerd dat de plant aanwezig is.
    In de lijsten wordt dit aangegeven met een *;

­de Tansley methode, hierbij wordt aan de hoeveelheid voorkomende planten op het terrein een code toegekend die als volgt is gedefiniëerd:

 1. Sporadisch;
  Op het gehele terrein komen enkele exemplaren voor (1 - 3).
 2. Zeldzaam;
  Op het gehele terrein komen een gering aantal exemplaren voor (4 - 10).
 3. Schaars, hier en daar;
  Op een aantal plaatsen komen groepjes voor, totaal niet meer dan 10 - 20.
 4. Plaatselijk talrijk 20 - 100 exemplaren.
 5. Talrijk, regelmatig verspreid, 20 - 100 exemplaren.
 6. Plaatselijk zeer talrijk, > 100 exemplaren.
 7. Zeer talrijk, regelmatig verspreid, > 100 exemplaren.
 8. Soort domineert, samen met andere soorten.
 9. Soort domineert, bedekking > 50%.
  Selecteer in de tabel hiernaast het gebied van uw interesse.