Veenwater

In 2003 is een terrein van 1,5 ha aan de Hoge Dijk in De Hoef aan de Stichting geschonken. Daarna is in 2005 het aangrenzende deel van het gebied (plm. 3 ha) gekocht. Op deze manier is ruim 4,5 ha aaneengesloten gebied van oude kleiputten en rietland in bezit van de stichting gekomen.

Het terrein is een overblijfsel van het stroomgebied van de Kromme Mijdrecht. Het land was niet interessant voor de boeren en is niet verveend vanwege de in de grond aanwezige klei. Het lijkt zelfs zo oninteressant te zijn geweest dat het op diverse kaarten niet voorkomt. Een eerste onderzoek gaf aan dat het gebied bijna was dichtgeslibd en onderhoud dringend gewenst was.
De plantengroei van het terrein is door vrijwilligers van het IVN ge´nventariseerd.
Het terrein heeft de naam "Veenwater" gekregen ter nagedachtenis aan Arthur van Veen, in 2007 overleden bestuurslid van de stichting.

In 2007 is een plan voor herinrichting en toekomstig beheer van dit terrein in samenwerking met LandschapErfgoed Utrecht opgesteld.
In de winter van 2008-2009 is de herinrichting uitgevoerd. Het terrein is ingericht als 'vogelgebied' omdat er vele soorten vogels verblijven en de roerdomp is gesignaleerd.
 

fotoimpressie van de herinrichting.

film opgenomen naar aanleiding van de nominatie voor de Groenprijs.
Inrichting van dit gebied wordt gesponsord door:

Terug