Financieel overzicht Stichting De Bovenlanden
       
Inkomsten begroting 2017 werkelijk 2017 verschil
      
Donatie`s € 6.500,00 € 7.055,50 € 555,50
Bijdrage onderhoud SNL € 3.231,00 € 5.011,13 € 1.780,13
Bijdrage onderhoud PSN      
Giften   € 650,00 € 650,00
Pacht en huuropbrengsten(HSV) € 256,89 € 256,89 -
Rente rekeningen € 580,00 € 177,22 € -402,78
Subsidie`s (jaarlijks gemeente) € 1.200,00 € 1.200,00 -
Subsidie Gagel/gemeente € 5.800,00 € 5.800,00
Adoptie`s € 5.500,00 € 4.500,00 € -1.000,00
overige opbrengsten - - -
       
Totaal € 17.267,89 € 24.650,74 € 7.382,85
      
      
Uitgaven Begroting 2017 Werkelijk 2017 Verschil
      
Bestuurskosten € 800,00 € 583,67 216,33
Porti kosten € 425,00 € 432,90 € -7,90
Overige Administratiekosten € 100,00 € 40,65 € 59,35
Bankkosten € 150,00 € 135,23 € 14,77
P.R. en representatie € 1000,00 € 1.773,69 € -773,69
Kosten onvoorzien € 500,00 € 500,00
Ruilverkavelingrente € 938,46 € 992,95 € 54,49
Beheerkosten € 15.000,00 € 11.096,14 € 3.903,86
Onderhoud/rep. gereedschap, boten € 250,00 250,00
Materialen € 500,00 € 266,93 € 233,07
Bijeenkomsten Donateurs € 500,00 € 232,75 € 267,25
Reserveringskosten
Waterschapsbelasting € 60,00 € 32,33 € 27,67
Drukwerk / kantoor € 700,00 € 465,82 € 234,18
Inrichtingskosten € 3.000,00 2.323,29   € 676,71
Afschrijvingen
Verzekeringen € 75,00 € 72,60 € 2,40
Afschrijvings kosten
 
Totaal € 23,998,46  € 18.448,95 € 5.549,51
       
Begrotingstekort € 6.730,57  
Werkelijk resultaat   € 6.201,79
      
Terug
 
Balans 2017:
Stichting De Bovenlanden prijst zich gelukkig dat veel vrijwilligers, bedrijven en overheden ons steunen. Daardoor zijn we er in geslaagd de jaarlijkse kosten beperkt te houden. Er is een buffer aanwezig om stukjes terrein te kunnen kopen die waardevol zijn en plotseling te koop komen. Ook hebben we middelen achter de hand voor dure onderhoudswerken. Vooral het oeveronderhoud is kostbaar. In het Gagelgebied is onze ervaring dat we om het jaar een bedrag van € 10.000 ΰ € 15.000 moeten uitgeven om de oevers te versterken en daardoor de legakkers te behouden.
  per 31-12-2017 per 31-12-2016
Debet  
Aktiva (a)
Natuurterrein Bovendijk € 18.872,72
Natuurterrein Zuwe € 1.361,38
Kleiputten Bovendijk € 13.817,61
Natuurstrook Molenland € 4.084,02
Bosje van Floor € 1.089,07
Terrein Voorn € 907,56
Terrein Veenwater € 15.000,00
Terrein Snoek € 5.000,00
€ 60.132,36 € 60.132,36
Overige aktiva (b)
Vogelobservatiehut € 80,00 € 80,00
€ 80,00 € 80,00
Vorderingen (c )
Debiteuren € 177,22 € 177,22 € 579,76
Crediteuren € -1.457,50 € -1.457,50
Geldmiddelen(d)
Kas      
Bank € 9.589,10   € 2.107,03
Internetspaarrek. Rabo en ASN € 133.482,82 € 132.903,06
€ 143.071,92 € 135.010,09

Totaal € 202.004,00 € 195.802,21
Credit
Reserveringen(e)
Vooruitbetaalde adopties  
Algemene reserveringen
(t.b.v. aankoop nieuwe terreinen en groot onderhoud)
€ 120.000,00 € 116.000,00
€ 116.000,00
Eigen Vermogen (f) € 82.004,00 € 79.802,21
Schulden korte termijn(g)
Crediteuren

Totaal € 202.004,00 € 195.802,21