Jaarlijks onderhoud natuurterreinen Stichting de Bovenlanden

Terrein Opp. Aktiviteit Verricht   Plan
      2011 2012 2013 2014 2015 2016   2017 2018 2019 2020
                           
Natuurbouwproject bovendijk 0,38 Ha Maaien voorjaar - balkmaaier V V V V V V   x x x x
    Maaien najaar - balkmaaier V V V V V V   x x x x
    Westoevers bosmaaier, najaar     V V   V     x   x
    Oostoevers bosmaaier, najaar     V   V     x   x  
    Rietmaaien over ijs     V     x       x  
    Kleiputten baggeren     V     V          

Geriefhoutbosje bovendijk 0,13 Ha Hoge bomen verwijderen   V           x      

Wilnisse Zuwe   Maaien voorjaar - balkmaaier V     V V            
    Maaien najaar - balkmaaier V V V V V V   x x x x
    Oevers maaien - bosmaaier     V V V V     x   x
    3 knotpopulieren knotten     V   V V       x  
    Hoge bomen verwijderen   V   V   V   x     x

Molenland 21 are Maaien voorjaar - balkmaaier V V V V V V   x x x x
    Maaien najaar - balkmaaier V V V V V V   x x x x
  350 m Afzetten hout elzensingel V             x      
  2 Poelen machinaal schonen     V     x       x  
  6,15 are Riet maaien over ijs, hout verw.       x       x     x

Bosje van Floor 0,1 Ha Randen maaien V   V   V     x   x  
    Houtopslag verwijderen V         V     x    
    Knotwilgen knotten   V     x V     x    

Veenwater 0,89 Ha Riet maaien perceel B     V   V V   x   x  
    Riet maaien perceel D   V   x V     x   x  
    Riet maaien over ijs                      
    Bomen perc. E, F, G. verwijderen     V   V V         x

Voorn 90 m2 Poelen schonen, machinaal     V     x       x  
    Maaien voorjaar - balkmaaier V V V V V V   x x x x
    Maaien najaar - balkmaaier V V V V V V   x x x x
    Boomopslag verwijderen V V V V V V   x x x x

Gagel - eilanden 1t/m13 - 18 150 are Maaien voorjaar - maaibalk V V V V V V   x x x x
    Maaien najaar - maaibalk V V V V V V   x x x x
Eiland 18   Riet maaien + afvoeren     V V V V   x x x x
Eilanden 14 + 15 16 are Houtopslag verwijderen     V x           x  
Eilanden 16 + 17 Riet maaien, hout verw.       x V     x     x
Alle eilanden   beschoeiing wilgen knippen, verwijderen     V x V V   x     x

Extra, gageleiland 6   Bomen knotten         V            


 

Gageleilanden
 

Veenwater