Jaarlijks onderhoud natuurterreinen Stichting de Bovenlanden

Terrein Opp. Aktiviteit Verricht   Plan
      2014 2015 2016 2017 2018 2019   2020 2021 2022 2023 2024
                             
Natuurbouwproject bovendijk 0,38 Ha Maaien voorjaar - balkmaaier V V V V V V   x x x x x
    Maaien najaar - balkmaaier V V V V V V   x x x x x
    Westoevers bosmaaier, najaar V   V   V     x   x   x
    Oostoevers bosmaaier, najaar   V   V   V     x   x  
    Rietmaaien over ijs     x     x            
    Kleiputten baggeren     V                  

Geriefhoutbosje bovendijk 0,13 Ha Hoge bomen verwijderen       x x              

Wilnisse Zuwe   Maaien voorjaar - balkmaaier V V                    
    Maaien najaar - balkmaaier V V V V V x   x x x x x
    Oevers maaien - bosmaaier V V V V V V   x x x x x
    3 knotpopulieren knotten   V V   V V       x    
    Hoge bomen verwijderen V   V V V V   x x x x x

Molenland 21 are Maaien voorjaar - balkmaaier V V V V V V   x x x x x
    Maaien najaar - balkmaaier V V V V V V   x x x x x
  350 m Afzetten hout elzensingel       V                
  2 Poelen machinaal schonen     x     V            
  1 Greppel langs de weg schonen       V   V            
  6,15 are Riet maaien over ijs, hout verw. x     V       x        

Bosje van Floor 0,1 Ha Randen maaien   V   V V V   x        
    Houtopslag verwijderen     V V V V   x        
    Hoge bomen verwijderen     V V V V   x        
    Knotwilgen knotten   x V   V       x      

Veenwater 0,89 Ha Riet maaien perceel B   V V V   V       x    
    Riet maaien perceel D x V     V     x     x  
    Riet maaien over ijs                        
    Bomen perc. E, F, G. verwijderen   V V V V     x        

Voorn 90 m2 Poelen schonen, machinaal     x   V              
    Maaien voorjaar - balkmaaier V V V V V V   x x x x x
    Maaien najaar - balkmaaier V V V V V V   x x x x x
    Boomopslag verwijderen V V V V V V   x x x x x

Snoek Wandelpad maaien 20x/jaar       V V V   x x x x x
    Maaien (incl berm en slootkant) voorjaar       V V V   x x x x x
    Maaien (incl berm en slootkant) najaar       V V V   x x x x x
    Poelen baggeren     V                  
    Greppels entree schonen       V V V            
    Hoge bomen verwijderen       V V V            

Gagel - eilanden 1t/m13 - 18 150 are Maaien voorjaar - maaibalk V V V V V V   x x x x x
    Maaien najaar - maaibalk V V V V V V   x x x x x
Eiland 18   Riet maaien + afvoeren V V V V V V   x   x   x
Eilanden 14 + 15 16 are Houtopslag verwijderen x     V   x   V        
Eilanden 16 + 17 Riet maaien, hout verw. x V   V       V        
Alle eilanden   beschoeiing wilgen knippen, verwijderen x V V V       x        

Extra, gageleiland 6   Bomen knotten   V       x            


 

Gageleilanden
 

Veenwater